Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

รางวัลผู้นำสันติภาพโลก

S  950374
S  950376
S  950377
S  950378
S  950379

ตานตุงปีใหม่

“ตุง" ในภาษาถิ่นล้านนา ซึ่งภาษาไทยกลาง เรียกว่า "ธง" ตุงเป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนา ทั้งในงานมงคลและอวมงคลต่างๆ โดยมีขนาดรูปทรงและการใช้วัสดุตกแต่งที่แตกต่างกันไป ตามความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจนตามความนิยมในแต่ละท้องถิ่นด้วย ซึ่งจุดประสงค์ของการทำตุงและการตานตุงในล้านนาก็คือ การทำถวายเป็นพุทธบูชา ชาวล้านนาถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนไปในชาติหน้า ด้วยความเชื่อที่ว่า เมื่อตายไปแล้วก็จะได้เกาะยึดชายตุงขึ้นสวรรค์พ้นจากขุมนรก วันที่ถวายตุงนั้นนิยมกระทำในวันพญาวันซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ “การตานตุง” จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งล้านนา

ตุง มีมากมายหลายชนิด เช่น ทำด้วยไม้แกะสลัก เรียกว่าตุงกระด้าง ทำด้วยผ้า ได้แก่ ตุงไชย ทำด้วยสังกะสีหรือทองเหลือง  ซึ่งความงามของตุงนั้นจะวัดกันที่ลวดลาย และ สีสรรค์ที่แต่งแต้มประดิษฐ์ลงไปที่ผืนตุง ซึ่งสามารถแบ่งหรือจำแนกลักษณะของตุงได้ 3 ลักษณะ คือ
1. ตุงผ้าทอ จะนิยมทอด้วยฝ้ายสีขาว มีลวดลายขิตสีดำและแดงเป็นเส้นพุ่ง อาจสอดสีอื่น ๆ เพื่อความสวยงาม
2. ตุงใย ใช้เส้นฝ้ายสีขาวมัดหรือถกคล้ายแมงมุมชักใย มีไม้ไผ่สอดเป็นโครงยึดเป็นช่วงๆ ทำด้วยวัสดุต่าง ๆ เป็นดอกไม้ หรือพู่ห้อย
3. ตุงกระดาษ เช่น ตุงไส้หมู ไส้ช้าง ตุงพญายอ โดยการนำกระดาษแก้วสีต่าง ๆ อย่างน้อยแผ่นละสีมารวมกัน พับไปมาแล้วตัดสลับไม่ให้ขาดจากกันใช้ร่วมขบวนแห่ครัวทานเข้าวัดหรือปักเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง

แห่ไม้ค้ำโพธิ์   ไม้ค้ำสหลี
ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์  หรือประเพณีแห่ไม้ค้ำสหลี เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา นิยมจัดขึ้นทุกวันที่ 15 เดือนเมษายน  เป็นประจำทุกปี  เราจะเห็นขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์ของหมู่บ้านต่างๆ  พร้อมด้วยผู้ศรัทธาจำนวนมากในหมู่บ้าน ร่วมแห่ไม้ค้ำโพธิ์ เพื่อนำไปยังวัด
การแห่ไม้ค้ำสะหลี  หรือการแห่ไม้ค้ำต้นโพธิ์ โดยคำว่า 'สะหลี' เป็นภาษาล้านนา มาจากคำว่า 'ศรี' หมายถึงศรีมหาโพธิ์อันหมายถึงพระศรีมหาโพธิ์ เป็นพิธีกรรมที่ขยายจากการที่ปัจเจกชนนำไม้ค้ำที่ตนได้จัดทำขึ้นไปค้ำที่ต้น โพธิ์ ไม้ค้ำดังกล่าวอาจได้มาจาก ไม้ง่ามที่ใช้ในพิธีสืบชาตาหรือไม้ค้ำที่จัดหา ขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องในการถวายทานในประเพณีสงกรานต์ การที่ได้นำเอาไม้ค้ำไปค้ำที่ต้นโพธิ์นี้   อาจจัดเป็นสัญลักษณ์หมายความว่าผู้นั้นมีส่วนในการค้ำชูพระพุทธ


ดำหัวคนเฒ่า
การดำหัวคนเฒ่าคนแก่และผู้หลักผู้ใหญ่เนื่องในวันปีใหม่เมือง เป็นประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันดีงามที่คงอยู่ตลอดไป การดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณ เป็นการสืบทอดประเพณีประเพณีอันดีงาม โดยการนำน้ำขมิ้น ส้มป่อย ไปรวมกันไว้ในขันหรือสลุง พร้อมด้วยข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน หรือของใช้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ ต่อจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะให้ศีล ให้พร แล้วเอามือจุ่มลงไปในขันน้ำขมิ้น ส้มป่อย ไปลูบหัวตนเอง และปะพรมให้กับลูกหานให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไป